Sekretesspolicy

Vi värnar om din integritet och här förklarar hur vi hos Mivik Solutions samlar in och använder din information.

Vad vi samlar in och behandlar

Via Google Analytics samlar den här webbsidan in information om ditt geografiska läge, din enhet, webbläsare, operativsystem och ip-adress. Google låter oss dock inte identifiera personen bakom ip-adressen. Webbsidan lagrar cookies för en bättre användarupplevelse, men har inga kontaktformulär, språkval eller annonser som cookies annars kan användas till. 

Vi samlar inga personuppgifter från dig som vi inte behöver för att tillhandahålla och övervaka denna tjänst för dig. 

Cookies lagras i 1 månad.

Varför vi samlar in

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbsida samt att samla statistik om användandet. Du kan när som helst ändra ditt val.

Med vem delas informationen?

Alla personuppgifter vi behandlar behandlas av Mivik Solutions eller av Google Analytics. Google följer reglerna för GDPR vilket du kan läsa mer om här:
https://www.google.com/intl/sv-se/policies/privacy/

Ingen ytterligare tredje part har tillgång till dina personuppgifter om inte lagen tillåter dem att göra det.

Var lagras informationen?

Den här webbplatsen finns på en webbserver som tillhandahålls av det svenska webbhotellet Binero. Binero följer kraven inom GDPR. Mer information om Binero hittar du på deras webbplats www.binero.se.

Dina rättigheter

Dataskyddsförordningen ger dig ett antal rättigheter i förhållande till vår behandling av dina personuppgifter. Dina rättigheter är i korthet följande:

  • få tillgång till dina personuppgifter
  • få felaktiga personuppgifter rättade
  • få dina personuppgifter raderade
  • invända mot att personuppgifterna används för direktmarknadsföring
  • invända mot att personuppgifterna används för automatiserat beslutsfattande och profilering
  • flytta personuppgifterna (dataportabilitet)
  • Lämna klagomål till en tillsynsmyndighet

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke för att lagra cookies från vår webbsida här:

Återkalla Cookies

Du kan när som helst framföra ett klagomål hos oss eller hos datainspektionen. Om du vill utöva någon av ovanstående rättigheter, vänligen maila till oss på adressen i botten av meddelandet. Om du vill lämna ett klagomål till din dataskyddsmyndighet, vänligen kontakta myndigheten direkt. Se mer information här:

https://www.datainspektionen.se

Cookies

Webbsidan samlar in cookies för en bättre användarupplevelse, men har inga kontaktformulär, språkval eller annonser som cookies annars kan användas till. Vi samlar in grundläggande information om dig för att kunna erbjuda dig en bättre surfupplevelse. Vi samlar inga personuppgifter från dig som vi inte behöver för att tillhandahålla och övervaka denna tjänst till dig. 

Cookies lagras i 1 månad.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke för att lagra cookies från vår webbsida här:

Återkalla Cookies

Ändringar av denna policy

Denna policy kan komma ändras. Om du har några frågor om denna policy, hur vi använder din information eller dina personuppgifter, kontakta oss.

Du kan göra det under följande adress: info@mivik.se

Denna sekretesspolicy uppdaterades den 24 maj 2018